RSS header - this is hidden

Lav interesse og brå yieldoppgang

Skrevet av Herman Ness Dato: 05.okt.2023


Ønsket eksponeringen mot næringseiendom de neste 12 månedene viser det svakeste sentimentet vi har målt siden undersøkelsens oppstart. Samtidig stiger yieldene med den bratteste kvartalsendringen vi har sett siden undersøkelsens begynnelse i Q1 2017.

KATEGORIER: Analyse

Les mer

Opptakten til en ny Energimerkeforskrift - synket med EU sin taksonomi

Skrevet av Stein Randby Dato: 03.okt.2023

 

Som nevnt i tidligere artikler, har det vært mye frustrasjon i deler av bransjen relatert til annerledeslandet Norge når det kommer til synet på energifleksibilitet og bygningsoppvarming.

KATEGORIER: Bærekraft og ESG

Les mer

Full oversikt over BREEAM-systemene (BREEAM-NOR og BREEAM In-Use)

Skrevet av Eiendomshuset Malling & Co Dato: 19.sep.2023

 

Bærekraft handler om å ta vare på planeten vår, menneskene som bor på den, og sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. I dette komplekse bildet spiller bygninger og deres påvirkning på mennesker, samfunnet og miljøet en vesentlig rolle.

Hvordan kan vi sørge for at flest mulig av verdens eksisterende og fremtidige bygninger optimaliseres og oppføres i henhold til de enhver tid gjeldende bærekraftsmål? En måte er å benytte anerkjente miljøsertifiseringssystemer som for eksempel BREEAM-NOR (design- og byggefasen) eller BREEAM In-Use (driftsfasen).

KATEGORIER: Bærekraft og ESG

Les mer

CSRD og ESRS: Vi gir en praktisk introduksjon i bærekraftrapportering for eiendomsbesittere

Skrevet av Anna Ranmarker Dato: 05.sep.2023

Bærekraft er et av de viktigste temaene på dagsordenen i dag, og det kommer stadig nye føringer fra EU som etter hvert også vil få betydning for oss i Norge. Noe av det som vil merkes godt i årene som kommer er de økte kravene til rapportering.   

KATEGORIER: Bærekraft og ESG

Les mer

Hvor høyt kommer styringsrenten i Norge?

Skrevet av Haakon Ødegaard Dato: 29.aug.2023Norges bank satte opp styringsrenten fra 3,75 % til 4,00 % på rentemøtet 17. august. Videre signaliserer de ny oppgang til 4,25 % i september. Spenningen er nå stor rundt hvor høy renten skal bli, og når og hvor mye renten skal kuttes på andre siden av rentetoppen. Nettopp dette har motivert oss til å gjøre en systematisk analyse og å lage et sannsynlig scenario for rentebanen i nærmeste fremtid.

KATEGORIER: Analyse

Les mer

Slik jobber Norges største eiendomshus med PropTech

Skrevet av Marianne Johannessen Dato: 22.aug.2023

 

Nye trender og ønsker fra både ansatte og nærmiljø har utfordret og endret eiendomsbransjen og måten vi bruker eiendommer og lokaler på. Begrepet PropTech og hvordan selskaper og systemer identifiserer seg med ordet PropTech, har i stor grad bidratt til å møte disse trendene. Med sin evne til å forbedre bygningssikkerhet, optimalisere eiendomsforvaltning, drive bærekraftig eiendomsutvikling og forbedre brukeropplevelsen, er PropTech viktigere enn noensinne.

KATEGORIER: Teknologi

Les mer

Inflasjonstall for juli 2023: Er vi forbi inflasjonstoppen eller puster vi ut for tidlig?

Skrevet av Haakon Ødegaard Dato: 14.aug.2023I følge SSB ble konsumprisindeksen i juli 2023 målt til 5,4 % høyere enn for 12-måneder siden. KPI-JAE (konsumprisindeks justert for avgiftsendringer og energi) ble 6,4 %. Disse tallene var hhv. 0,8 prosentpoeng lavere og 0,1 prosentpoeng høyere enn Norges Banks estimater fra Pengepolitisk rapport i juni. At inflasjonen nå er på linje med prognosene til Norges Bank gir mange en større trygghet for at man ikke vil få store endringer i renteplanen fremover. Spørsmålet er om det er litt tidlig å konkludere.

KATEGORIER: Analyse

Les mer

Bærekraft i flytteprosesser: Hvordan kan vi ta mer bevisste valg?

Skrevet av Marianne Johannessen Dato: 09.aug.2023

Malling & Co Leietakerrådgivning lever av å hjelpe bedrifter i flytteprosesser, men det betyr ikke at vi for enhver pris anbefaler dem å flytte til nye lokaler. Noen ganger er den riktige avgjørelsen å bli værende i eksisterende lokaler og heller gjøre hensiktsmessige justeringer for å oppnå mye av det samme som fra en relokalisering. I alle tilfeller må de riktige og viktige spørsmålene stilles for å øke vår felles bevissthet.

KATEGORIER: Leietakerrådgiving

Les mer

Hva gjør en grei eiendomsforvalter skikkelig god?

Skrevet av Marianne Johannessen Dato: 25.jul.2023

 

Mange kan forvalte en eiendom på en grei måte, men bare en skikkelig god eiendomsforvalter kan forvandle eiendommen til et attraktivt og lønnsomt forretningsobjekt med fornøyde leietakere.

KATEGORIER: Eiendomsforvaltning

Les mer

3 forhold du bør ta hensyn til når du skal bytte kontorlokaler

Skrevet av Esben Aleksander Kolstad Olsen Dato: 18.jul.2023

På tide å bytte kontorlokaler? Her er tre anbefalinger dere bør ta hensyn til når deres virksomhet skal flytte til nye lokaler.

KATEGORIER: Leietakerrådgiving

Les mer