RSS header - this is hidden

Den fallende kniven

Skrevet av Herman Ness Dato: 20.nov.2023Mens usikkerheten rundt inflasjon og renter var hovedtemaet i vår forrige markedsrapport, er vi nå mer eller mindre godt forberedt for det mer utfordrende scenariet med "higher for longer". Dette legger grunnlaget for næringseiendom det kommende året, og påvirker både investeringer og leiemarkedet. 

KATEGORIER: Analyse, Markedsrapporter

Les mer

Mulighetenes marked

Skrevet av Sondre Fossli Dato: 09.nov.2023


Malling arrangerte 19. oktober et etterlengtet frokostseminar i Drammen – over tre og et halvt år siden forrige gang. De fremmøtte på Bragernes Kino fikk med seg det nyeste fra makrobildet, utviklingen i Drammen og hvordan markedet for næringseiendom går i denne regionen.

KATEGORIER: Analyse

Les mer

Lav interesse og brå yieldoppgang

Skrevet av Herman Ness Dato: 05.okt.2023


Ønsket eksponeringen mot næringseiendom de neste 12 månedene viser det svakeste sentimentet vi har målt siden undersøkelsens oppstart. Samtidig stiger yieldene med den bratteste kvartalsendringen vi har sett siden undersøkelsens begynnelse i Q1 2017.

KATEGORIER: Analyse

Les mer

Hvor høyt kommer styringsrenten i Norge?

Skrevet av Haakon Ødegaard Dato: 29.aug.2023Norges bank satte opp styringsrenten fra 3,75 % til 4,00 % på rentemøtet 17. august. Videre signaliserer de ny oppgang til 4,25 % i september. Spenningen er nå stor rundt hvor høy renten skal bli, og når og hvor mye renten skal kuttes på andre siden av rentetoppen. Nettopp dette har motivert oss til å gjøre en systematisk analyse og å lage et sannsynlig scenario for rentebanen i nærmeste fremtid.

KATEGORIER: Analyse

Les mer

Inflasjonstall for juli 2023: Er vi forbi inflasjonstoppen eller puster vi ut for tidlig?

Skrevet av Haakon Ødegaard Dato: 14.aug.2023I følge SSB ble konsumprisindeksen i juli 2023 målt til 5,4 % høyere enn for 12-måneder siden. KPI-JAE (konsumprisindeks justert for avgiftsendringer og energi) ble 6,4 %. Disse tallene var hhv. 0,8 prosentpoeng lavere og 0,1 prosentpoeng høyere enn Norges Banks estimater fra Pengepolitisk rapport i juni. At inflasjonen nå er på linje med prognosene til Norges Bank gir mange en større trygghet for at man ikke vil få store endringer i renteplanen fremover. Spørsmålet er om det er litt tidlig å konkludere.

KATEGORIER: Analyse

Les mer

Skal kartlegge nasjonale og globale kontortrender

Skrevet av Eiendomshuset Malling & Co Dato: 10.jul.2023

Emil Wiig, Helene Kjeldaas og Viktoria Hauge skal jobbe som interns i analyseavdelingen til Malling & Co gjennom sommeren. Felles for de tre er at de alle har interesse for næringseiendom. 

KATEGORIER: Analyse

Les mer

Usikkerhet om inflasjon og renter med moderat leieprisutvikling

Skrevet av Eiendomshuset Malling & Co Dato: 02.jun.2023


Analyseavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co presenterte i går sin ferske markedsrapport for næringseiendom. Hundrevis møtte opp på Vika kino for å få med seg den siste utviklingen i markedet.

KATEGORIER: Analyse, Markedsrapporter

Les mer

Yieldoppgang på tvers av segmentene, toppen er enda ikke nådd

Skrevet av Haakon Ødegaard Dato: 05.apr.2023


Vår siste investorundersøkelse indikerer en oppgang i gjennomsnittlige yielder for næringseiendom i Stor-Oslo-området. Respondentene indikerer videre yieldoppgang over de neste 12 måneder.

KATEGORIER: Analyse

Les mer

Vi ble ikke så overrasket over inflasjonstallene for januar, de kunne vært enda høyere

Skrevet av Haakon Ødegaard Dato: 12.feb.2023

I følge SSB fortsatte inflasjonen opp i januar med en målt 12-måneders endring KPI på 7,0 %. KPI-JAE (konsumprisindeks justert for avgiftsendringer og energi) ble 6,4 %. Disse tallene var hhv. 0,1 prosentpoeng og 0,5 prosentpoeng over Norges Banks estimater. De fleste makroøkonomer ble overrasket, og samme dag gikk flere ut og mente at Norges Banks rentebane nå vil heves. Vi derimot, hadde forventet enda litt høyere inflasjonstall. 

KATEGORIER: Analyse

Les mer

Yieldene fortsetter oppover, men toppen er i sikte

Skrevet av Malling & Co Dato: 20.jan.2023 
Vår siste investorundersøkelse indikerer en oppgang i gjennomsnittlige yielder for næringseiendom i Stor-Oslo-området. Respondentene indikerer videre yieldoppgang neste 12 måneder. Utsiktene for enkelte segmenter har sluttet å stige, og det kan kanskje bety at toppen på yieldnivået er i sikte. I så fall kan kanskje dette indikere at usikkerheten i markedet avtar noe.

KATEGORIER: Analyse

Les mer