RSS header - this is hidden

Gode nyheter fra Enova

Skrevet av Karoline Toppe Dato: 10.okt.2023


Gjennom siste periode har det vært fullt fokus på klima fra Enova sin side, og støtteordningene har vært vinklet deretter. Den tradisjonelle energieffektiviseringen av eksisterende næringsbygg har fått mindre oppmerksomhet og i prinsippet liten eller ingen støtte med mindre prosjektet representerer høy grad av innovasjon eller høy risiko.

 

KATEGORIER: Bærekraft og ESG

Les mer

Opptakten til en ny Energimerkeforskrift - synket med EU sin taksonomi

Skrevet av Stein Randby Dato: 03.okt.2023

 

Som nevnt i tidligere artikler, har det vært mye frustrasjon i deler av bransjen relatert til annerledeslandet Norge når det kommer til synet på energifleksibilitet og bygningsoppvarming.

KATEGORIER: Bærekraft og ESG

Les mer

Full oversikt over BREEAM-systemene (BREEAM-NOR og BREEAM In-Use)

Skrevet av Eiendomshuset Malling & Co Dato: 19.sep.2023

 

Bærekraft handler om å ta vare på planeten vår, menneskene som bor på den, og sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. I dette komplekse bildet spiller bygninger og deres påvirkning på mennesker, samfunnet og miljøet en vesentlig rolle.

Hvordan kan vi sørge for at flest mulig av verdens eksisterende og fremtidige bygninger optimaliseres og oppføres i henhold til de enhver tid gjeldende bærekraftsmål? En måte er å benytte anerkjente miljøsertifiseringssystemer som for eksempel BREEAM-NOR (design- og byggefasen) eller BREEAM In-Use (driftsfasen).

KATEGORIER: Bærekraft og ESG

Les mer

CSRD og ESRS: Vi gir en praktisk introduksjon i bærekraftrapportering for eiendomsbesittere

Skrevet av Anna Ranmarker Dato: 05.sep.2023

Bærekraft er et av de viktigste temaene på dagsordenen i dag, og det kommer stadig nye føringer fra EU som etter hvert også vil få betydning for oss i Norge. Noe av det som vil merkes godt i årene som kommer er de økte kravene til rapportering.   

KATEGORIER: Bærekraft og ESG

Les mer

Nytt bygningsenergidirektiv fra EU: Næringsbygg må ha energiklasse E før 2027

Skrevet av Marianne Johannessen Dato: 23.mai.2023

 

Europaparlamentet vedtok nylig sin holdning til en revidert versjon av bygningsenergidirektivet. Hvis det blir vedtatt, betyr det at gårdeiere og investorer må påregne store investeringer i oppgraderinger de neste  årene.

KATEGORIER: Bærekraft og ESG

Les mer

Slik kommer du i gang med energi- og miljøtiltak for næringseiendom

Skrevet av Marianne Johannessen Dato: 13.aug.2020

Å komme riktig ut fra startgropa er avgjørende for å lykkes med energi- og miljøtiltak for næringseiendom. Her forklarer vi hvordan du kommer i gang på rett vis.

KATEGORIER: Bærekraft og ESG

Les mer