RSS header - this is hidden

Malling & Co: Guide til eiendomsinvesteringer

Skrevet av Mads Mortensen Dato: 22.okt.2020

En økende andel midler allokeres til eiendom som aktivaklasse. Vi har laget en e-bok for investeringer innen næringseiendom.

 

HubSpot Video

 

E-boken vil gi deg innsikt i blant annet:

  • Næringseiendom som aktivaklasse
  • Fordeler og risikoer ved å investere i næringseiendom
  • Ulike finansieringsalternativer
  • Verdivurdering av eiendom

 

New call-to-action

 

Anders_Berggren
Administrerende direktør i Eiendomshuset Malling & Co, Anders Berggren.

 

Administrerende direktør i Eiendomshuset Malling & Co, Anders Berggren, har vært med på å utvikle den ferske e-boken om eiendomsinvesteringer. Han forklarer at finansielle investorer i inn- og utland allokerer en økende andel kapital til eiendom.

- Dette er særlig drevet av lave renter, men kan også forklares med at det har vært en profesjonalisering av markedet (økt tilgang til eiendom som finansielt investeringsobjekt), økt behov for diversifisering i porteføljen, gode korrelasjonsegenskaper og moderat volatilitet. Eiendom som aktivaklasse bringer med seg forutsigbare og likvide kontantstrømmer samtidig som verdier kan skjermes på en trygg måte, forklarer Berggren, og legger til:

- På grunn av den økende interessen for investeringer innen næringseiendom har vi utarbeidet et veiledningsdokument der vi forsøker å forklare sentrale momenter på en lettfattelig måte.

Klikk på knappen nedenfor for å laste ned e-boken.  

Last ned gratis e-bok om eiendomsinvesteringer

Eiendomshuset Malling & Co har laget et veiledningsdokument som omhandler investeringer innen næringseiendom. Veilederen forklarer sentrale momenter på en håndterlig måte, og vil gi deg grunnkunnskaper og tips for investeringer innen næringseiendom.

LES OGSÅ: 4 styrker ved eiendom som aktivaklasse

LES OGSÅ: Kom i gang med eiendomsutvikling

LES OGSÅ: Anders Berggren oppsummerer 2017

Kategori: Investment

SKREVET AV


Mads Mortensen

Mads etablerte Malling & Co Property Partners i 2013 sammen med Eiendomshuset Malling & Co. Selskapet fokuserer på syndikering av eiendomsprosjekter, kjøpsrådgivning, asset management og kapitalforvaltning. Mads har lang erfaring med tilrettelegging av direkteinvesteringer i næringseiendom og har tidligere drevet med hedgefond som leder av selskapet Key Asset Management AS. Mads brenner for å levere våre investorer førsteklasses risikojustert avkastning.