RSS header - this is hidden

4 STYRKER VED EIENDOM SOM AKTIVAKLASSE

Skrevet av Jørgen Bue Solli Dato: 22.okt.2018

Investeringer i næringseiendom skiller seg fra aksjer og obligasjoner. Her er fire styrker ved å investere i næringseiendom.

Malling_EiendomSomAktivaklasse_311018

Investment manager, Jørgen Bue Solli, har lenge arbeidet med ulike former for investeringer. Siden 2016 har han jaktet gode investeringsobjekter innen næringseiendom for Malling & Co Project Finance.  

Jørgen Bue Solli
Jørgen Bue Solli er Investment manager i Malling & Co Project Finance. Han er utdannet siviløkonom fra UIN, autorisert finansanalytiker og porteføljeforvalter (MBA i finans) ved NHH/NFF. 

 

- En av flere fordeler ved næringseiendom som aktivaklasse er det brede spekteret av muligheter knyttet til risiko og avkastningsnivå, samt hvor aktiv en ønsker å være som eier. Investeringer innen næringseiendom er noe alle bør vurdere, innleder Solli som har vært sentral i utviklingen av Malling & Co sin ferske veileder til eiendomsinvesteringer.

 

 

 

Eiendomshuset Malling & Co har laget et veiledningsdokument som omhandler investeringer innen næringseiendom. E-boken forklarer sentrale momenter på en håndterlig måte, og vil gi deg grunnkunnskaper og tips for investeringer innen næringseiendom.

Last ned gratis e-bok om eiendomsinvesteringer

3 måter for å oppnå eksponering innen næringseiendom

Eiendom er både verdens eldste og største aktivaklasse. Jørgen forklarer at det er tre ulike måter for å investere i næringseiendom. 

- Direkte investeringer er den tradisjonelle måten å investere i eiendom på, uten mellomledd. Investoren kjøper en enkelt eiendom eller en portefølje av eiendommer, og eier da fast eiendom fremfor verdipapirer som gir indirekte eierskap. 

- Har man apetitt for risiko og spekulasjon i enkelt-eiendommer kan syndikater være et alternativ, men da er det viktig å sette seg grundig inn i den enkelte eiendommen. Syndikering av eiendom innebærer å hente egenkapital fra flere uavhengige investorer. Investorene kan påvirke eiendommens fremtid ved å sitte i styret. 

- Ved å investere i eiendomsfond oppnår du lavere risiko fordi investeringen er fordelt på flere eiendommer. I eiendomsfond sitter det profesjonelle investorer som plasserer fondets midler i ulike eiendommer, denne ekspertisen må man betale for i form av et forvaltningshonorar.  

LES OGSÅ: Anders Berggren forklarer hvorfor stadig flere investerer i næringseiendom

4 fordeler ved å investere i næringseiendom

1) Eiendom verner om verdier på en trygg måte

Det er en verdi i å ha eierskap til en tomt med tilhørende bygg som det er begrenset tilgang til. En investor kan derfor verne om sine verdier på en relativt trygg måte ved å investere i eiendom. Dette gjelder særlig eiendom plassert i attraktive strøk, såkalt prime-eiendom. Ettersom eiendom er et fysisk objekt med konkret og lettkjennelig nytte, er objektet (eiendommen) lett å pantsette og finansinstitusjoner kan tillate høy låneutmåling uten andre former for sikkerhet.

2) Eiendom sikrer en stabil kontantstrøm gjennom leieinntekter

Mange investorer ønsker å opprettholde en stabil kontantstrøm. Gjennom investering i eiendom oppnår man dette ved at leieinntekter blir betalt månedlig, kvartalsvis eller årlig. Dette medfører at investeringen skaper stabile og forutsigbare kontantstrømmer.

3) Eiendom kan redusere investeringsporteføljens totalrisiko

Ved å investere i ulike aktivaklasser (aksjer, obligasjoner, eiendom) med lav eller negativ korrelasjon kan man redusere investeringsporteføljens samlede svingninger, og dermed redusere totalrisikoen.

4) Sikre seg mot inflasjon

Eiendom er en attraktiv investeringsklasse på grunn av sikring mot inflasjon, dette gjennom:

1) Leien i leiekontrakter er som regel kontraktsfestet til å stige med konsumprisindeksen, helt eller delvis. 
2) Ved stigende inflasjon vil verdien på bygget, alt annet likt, øke tilsvarende.
3) Dersom eiendommen er belånt vil verdien på utestående gjeld reduseres.

En investor kan derfor hente ut gevinster både i form av økt verdi på bygget og redusert verdi på lånet ved inflasjon.

LES OGSÅ: Anders Berggren forklarer hvorfor stadig flere investerer i næringseiendom

LES OGSÅ: Rosenkrantz gate 22: Fra 200 MNOK til 600 MNOK 

Eiendomshuset Malling & Co har laget et veiledningsdokument som omhandler investeringer innen næringseiendom. Veilederen forklarer sentrale momenter på en håndterlig måte, og vil gi deg grunnkunnskaper og tips for investeringer innen næringseiendom.

Last ned gratis e-bok om eiendomsinvesteringer

Kategori: Investment

SKREVET AV


Jørgen Bue Solli

Jørgen Bue Solli har jobbet som Investment Manager for Malling & Co Project Finance siden 2016. Han er utdannet siviløkonom fra UIN, autorisert finansanalytiker og porteføljeforvalter (MBA i finans) ved NHH/NFF. Jørgen Bue brenner for en optimalisering av finansieringsstrukturen for Eiendomshuset sine kunder, samt bidra til at eksterne kunder får maksimalt ut av sine finansieringsløsninger. I tillegg til å reise land og strand rundt på jakt etter Project Finance sitt neste kjøp. Når han ikke er opptatt med "Loan to Value" og avdragsstruktur, er han å finne i squash-hallen der kollegaer og samarbeidspartnere får unngjelde.