RSS header - this is hidden

Kombinasjonsmarkedet i Drammen

Skrevet av Eiendomshuset Malling & Co Dato: 17.jan.2023

Leiemarkedet for lager, logistikk og kombinasjonseiendom har vært preget av lav ledighet i en årrekke i Drammensregionen. Dette har særlig vært relevant for eksisterende bygg med nærhet til E18 og de øvrige hovedveisystemene.

Ledigheten har siden 2015 variert fra ca. 6% ned til ca. 3% høsten 2022. Oppsummert i disse tallene ligger også ferdig regulerte tomteprosjekter som kan ferdigstilles i løpet av en 12 måneders periode. Selv med disse utviklingsprosjektene har ledigheten i regionen derfor i perioder ligget under hva bransjen definerer som en naturlig ledighet på ca. 4%.

Det har som nevnt vært flere ferdig regulerte tomteprosjekter som kunne tilbys i markedet. Her kan vi i hovedsak oppsummere muligheter på Liertoppen, Kobbervikdalen, Hanekleiva, Follestad i Asker og Eikerbygdene. I løpet av de senere år har nå nesten alle de mer sentrale tomteprosjektene i Drammensregionen realisert. Her kan vi blant annet nevne leietakere som Oda, Tesla, Cenika, ABB, Willab Garden m. fl.


Tesla

Det nye Teslasenteret i Kobbervikdalen som skal stå klart Q1 – 2024 (Arkitekt Point AS)

I tillegg har vi flere store pågående utviklings- og transformeringsprosesser med blant annet Fjordbyen, det nye sykehuset og Drammen Helsepark. Her skal et ca. 1,5 millioner kvm stort tomteområde utvikles til andre formål. Sentraliseringen presser derfor de mer arealkrevende virksomhetene stadig lenger ut av sentrum ved at høyere tomtepriser samt regulering gjør det regningssvarende med en høyere og bedre utnyttelse av slike beliggenheter.


Drammen Helsepark

Det nye sykehuset og Drammen Helsepark på Brakerøya som skal stå klart Q3 – 2025 (Arkitekt Dark AS)

ABB - tidligere National Industri lå eksempelvis på området der det nye sykehuset skal bygges. De flyttet til det tidligere pukkverket i Kobbervikdalen hvor nå også Tesla skal etablere et nytt bilklargjøringssenter på ca. 12 500 kvm. Pukkverket var en av de siste sentrale tomteprosjektene avsatt til arealkrevende næring i Drammen. Utfordringen fremover blir derfor å finne ferdig regulerte tomteprosjekter til leietakere som er avhengige av en viss nærhet til båe sentrum og kollektive-knutepunkter.

New call-to-action


Vi har fortsatt store tilgjengelige tomtebanker i regionen, men disse større områdene ligger gjerne i Hanekleiva Sande, Follestad i Asker, Fiskum i Øvre Eiker m.m. Mange arealkrevende leietakere med et visst antall ansatte er fortsatt avhengige av effektive reiseveier for de ansatte. Tendensen er at de har i praksis svært få aktuelle alternativer om de skal vurdere flytting i dagens marked. Vi forventer at denne tendensen forsterkes de neste årene med tanke på de store byutviklingsprosjektene som nå skal gjennomføres. Etterspørselssiden vil øke og tilbudssiden holder ikke tritt på grunn av trege og kompliserte offentlige reguleringsprosesser. Sett alt annet likt vil dette sannsynligvis kunne føre til en ytterligere leieprisstigning i et allerede sterkt marked for lager, logistikk og kombinasjon i Drammensregionen.

I denne artikkelen er Lier, Asker, Sande og Eikerbygdene inkludert i den geografiske definisjonen av Drammensregionen. Begrepene lager, logistikk, kombinasjon og arealkrevende blir brukt om hverandre, men beskriver typisk eiendommer og/eller leietakere som har primært et lagerbehov.

LES OGSÅ: Utsikter for logistikkmarkedet i Europa

LES OGSÅ: Hva driver utviklingen i logistikkmarkedet internasjonaltBESØK OGSÅ VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • PropTech
  • Næringsmegling
  • Leietakertilfredshet
  • Energi- og miljø
  • Valg av kontorlokaler
  • Forvaltning av næringseiendom

Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Kategori: Lager- og logistikk

SKREVET AV


Eiendomshuset Malling & Co

Malling & Co er et komplett eiendomshus som kan bistå våre kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom. Vår viktigste oppgave er enkelt og greit at våre oppdragsgivere skal få utnyttet det fulle potensialet i egen næringseiendom. Det kan være alt fra at leietakerne opplever driften som knirkefri, til å få maksimalt ut et leiepotensial eller et salg. I de tilfellene vi kan involvere flere av husets avdelinger, som sammen jobber for å maksimere næringseiendommens potensial, opplever vi at resultatene ofte blir svært gode.