RSS header - this is hidden

Dette kan du forvente av en profesjonell driftsavtale

Skrevet av Pål Wrige Dato: 12.nov.2017

Tekniske faktorer er svært viktige for et godt forvaltet bygg med fornøyde leietakere. Med en driftsavtale ivaretas alle aspekter uten at gårdeieren trenger å bekymre seg.

- Å drifte et bygg innebærer mye proaktivt arbeid, og det er viktig å holde totaloversikten – se hele bygget i ett. Vi sørger for at alle lovpålagte krav blir fulgt og at resten av bygget fungerer som det skal. Dette er alt fra ventilasjon, garasjeporter, låser, oppvarming, heiser, kontroll av brannsystemer, rørsystemer for å nevne noe, sier Pål Wrige.

Han er en av Malling & Cos driftssjefer. I denne stillingen har han overordnet ansvar for teknisk drift på flere eiendommer i Malling & Cos forvaltningsportefølje. Ansvaret innebærer blant annet å sikre at næringseiendommen tilfredsstiller lovpålagte krav, sørge for at byggets tekniske infrastruktur fungerer som det skal, samt planlegge for uforutsette hendelser.

Eieren av et næringsbygg er juridisk ansvarlig for en rekke driftsspesifikke oppgaver, eksempelvis knyttet til brannvern. Med en driftsavtale får du hjelp til dette.

Malling & Co har utarbeidet et gratis veiledningsdokument for å hjelpe gårdeiere med å få langsiktige leietakere. Trykk på knappen nedenfor for å laste ned.

 

Last ned veileder


Tar hånd om potensielle problemer

Wrige forklarer at leietakerne som oftest legger merke til driftsarbeidet ved uforutsette hendelser.

– Når leietakerne nesten ikke merker at vi er der, har vi lykkes. Våre rutiner skal sørge for at feil og mangler oppdages før de blir et problem, sier han.


Som eksempel nevner han parkeringshuset.

– Vi vil for eksempel sørge for at garasjeporten kontrolleres for feil og mangler en gang i året. Da ser vi om noe er feil, og kan sørger for at det ikke oppstår problemer. Se for deg frustrasjonen blant leietakerne om garasjeporten ikke åpner seg en fredag ettermiddag, sier Wrige.

– Det er også rimeligere å oppdage feilene før det blir et problem. Vi har eksempler der vi har byttet en liten slitedel for en garasjeport. Hadde ikke problemet blitt tatt hånd med engang måtte gårdeier ha byttet større og dyrere deler, samt håndtert frustrerte leietakere når åpne-lukke mekanismen streiker, legger han til.

En avtale om drift er viktig for å sikre langsiktige leietakere.

Kompetanse

Vår styreformann Peter T. Malling Senior uttalte en gang:

"Eiendomsforvaltning er summen av en million detaljer".

Med ressurser innenfor alle eiendomsrelaterte fagfelt som finansiell analyse, teknisk og økonomisk forvaltning, utleie, drift, juridiske tjenester m.m. har Malling & Co et kompetansemiljø som kan behandle kompliserte saker raskt - med høy kvalitet.


Les også: De 4 viktigste sikkerhetskravene en gårdeier må oppfylle

Stordriftstfordeler gir bla annet økonomisk gevinst

Totalt drifter Malling & Co 2,3 millioner kvadratmeter.

– Våre kunder nyter godt av stordriftsfordelene gjennom lavere priser hos våre samarbeidspartnere. Vi samarbeider kun med store seriøse aktører. God dialog og klare forventninger skaper langvarige relasjoner med underleverandørene. Det kommer kundene våre til gode, forklarer Wrige.


Malling & Co gjennomfører jevnlig pristesting på samarbeidsavtalene.

– Gang på gang viser det seg at samarbeidspartnerne våre holder en fornuftig markedspris. Å skape gode relasjoner og å være engasjert i hverandres virke er nøkkelen til lange forutsigbare samarbeid. Dette gagner selvfølgelig gårdeier, som får trygge leverandører som kjenner de ulike byggene, og som er raskt på stedet om noe må tas hånd om øyeblikkelig.

Les også: Oljefyren må ut innen 2020

En driftsavtale kan blant annet omfatte:

• Utføring av tilstandskontroll
• Utarbeide årlige vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsbudsjetter
• Vedlikehold av eiendommenes tegningsarkiver
• Administrasjon av løpende vedlikehold, budsjetter og prosjekter
• Bidrag til forbedringer og forsvarlig drift av eiendommen
• Etablering og oppfølging av nødvendige service- og vedlikeholdsavtaler
• Ivaretaking av myndighetskrav med fokus på internkontroll og HMS
• Oppfølging av offentlige krav og pålegg, herunder branndokumentasjon
• Koordinasjon og oppfølging av eiendommens vaktmestertjeneste
• Bistand med energioptimalisering, miljø og kildesortering
• Etablering og vedlikehold av FDV-dokumentasjon
• Brannvernledelse


Gode driftsrutiner er avgjørende for fornøyde leietakere og stabile inntekter. Her er det mange andre faktorer som spiller inn. Derfor har vi laget et oversiktlig dokument som hjelper deg med å sikre at dine leietakere er tilfreds.

Last ned vår veiledning: Slik får du fornøyde leietakere.

Last ned veileder

Kategori: Forvaltning

SKREVET AV


Pål Wrige

Pål Wrige har jobbet som driftssjef i Malling & Co siden mai 2014, og trekker i nødvendige tråder for å sikre at gårdeiere kan stole på at drift av eiendommen går som smurt. Påls sans for orden og struktur kommer godt med i arbeidet, og er en av lærdommene han tok med seg fra 12 år i forsvaret. Han har også jobbet flere år som eiendomsmegler, og kjenner eiendomsbransjen fra ulike sider. Som han selv sier: «Tiden i forsvaret lærte meg å si ting som de er. Tiden som megler lærte meg å si det på en hyggelig måte».