RSS header - this is hidden

Nora Brinchmann

Nora har siden 2011 vært partner og senior rådgiver i teamet for Leietakerrådgivning i Malling & co. Hun er glødende engasjert i eiendom som strategisk virkemiddel for leietakeren og har arbeidet med endringsprosesser knyttet til eiendom mesteparten av sitt yrkesaktive liv. Hun har vært med på å bygge opp Malling & co Leietakerrådgivning til en markedsledende aktør som hele tiden utvikler sitt tjenestespekter til det beste for leietakeren. Nora elsker å arbeide med sine kunder fra strategiske diskusjoner i tidlig fase av et endringsbehov, til nøkkelferdige lokaler noen måneder eller år senere hvor kundens mål og visjon er implementert i hele løsningen. Belønningen er å se hva nye og gjennomtenkte kontorlokaler kan bidra til av stolthet og glede hos kunden!

Nylige artikler

KOMMER COVID-19 TIL Å ENDRE KONTORARBEIDSPLASSEN?

Skrevet av Nora Brinchmann Dato: 01.jul.2020


Da Norge «stengte ned» 12. mars ble de fleste ansatte i kontorvirksomheter kastet inn i en ny tilværelse med hjemmekontor nærmest over natten. Denne endringen som kontorvirksomhetene ble tvunget inn i for å etterleve myndighetenes smitteverntiltak, har medført at det er gjort kvantesprang på drift av virksomhetene digitalt fra hjemmekontor, sprang som ellers trolig ville tatt år.

KATEGORIER: Tips og råd for leie av næringseiendom, Tips og råd for gårdeiere, Leietakerrådgiving

Les mer