RSS header - this is hidden

Mads Rustøy Holand

Mads startet i Malling & Co som driftssjef i 2021 og har sin bakgrunn fra Hæren, Forsvaret der han tok sin lederutdanning. Der har han de siste årene blant annet jobbet med beredskapsplanverk og risikoanalyser og bidratt inn i operative prosesser og oppdragsløsning. Som driftssjef i Malling & Co er det viktig å komme i forkant av utfordringer som måtte melde seg. Det aller viktigste er å ivareta alle prosesser som sikrer trygg forvaltning av eiendommen. En driftssjef er også bindeleddet mellom gårdeier og leietakere og skal sørge for en forsvarlig drift av eiendommen og dens tekniske anlegg og infrastruktur. Mads har 19 år erfaring fra operativ bransje og brenner nok derfor litt ekstra for arbeid med sikkerhet, sikkerhetskultur og beredskap i sin stilling.

Nylige artikler

Hva gjør du som gårdeier når strømmen plutselig går?

Skrevet av Mads Rustøy Holand Dato: 30.jan.2023

På et lydløst sekund går hele bygget ditt i svart. Hva tenker du? Brer det seg en følelse av panikk, eller tenker du at “dette har vi kontroll på”? I dette innlegget gir jeg deg noen tips til hvordan du kan være beredt på en uvarslet strømstans og sikre verdier, liv og helse.

KATEGORIER: Tips og råd for gårdeiere

Les mer