RSS header - this is hidden

Heidi Lundbakk

Heidi startet i Malling & Co i 2020 som site manager med ansvar for Bjørvika. Hun er glødende engasjert i å skape gode og bærekraftige bygg- og byrom. Heidi har master i eiendomsutvikling og -forvaltning fra NTNU, og har jobbet i eiendomsbransjen siden 2014. Hun er opptatt av hvordan godt samarbeid mellom de ulike aktørene kommer alle til gode; og hvordan riktig og stedstilpasset drift og forvaltning fører til merverdi for både private og offentlige eiendomsbesittere, beboere, leietakere og besøkende. Heidi er genuint interessert i by og -byutvikling. I tillegg til å være selverklært urbanist, har hun ti års erfaring fra norsk og dansk filmbransje hvor hun jobbet både kunstnerisk og praktisk med locations.

Nylige artikler

Urban FM - verdiskaping og verdibevaring i en bærekraftig by

Skrevet av Heidi Lundbakk Dato: 14.apr.2021

Hva er en bærekraftig by? Hvordan kan vi sikre at vi ivaretar både den sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraften i et område etter at det er tatt i bruk?

KATEGORIER: Tips og råd for gårdeiere, Forvaltning

Les mer