RSS header - this is hidden

Camilla Thunes

Camilla har siden 2017 arbeidet som senior analytiker i Malling & Co. Hun er utdannet siviløkonom, og har tidligere flere års erfaring som konsulent i et internasjonalt selskap. I løpet av de siste tre årene har Camilla arbeidet med verdivurdering og analyse, og hun følger utviklingen i eiendomsmarkedet tett. Utover kontormarkedet er Camilla er spesielt opptatt av utviklingen innen handel og hotell, i tillegg til «alternative» investeringsmuligheter som studentboliger og seniorboliger.

Nylige artikler

Kontorleier "på salg"?

Skrevet av Camilla Thunes Dato: 30.apr.2020

Covid-19 har skapt store endringer i økonomien på kort tid og samtidig endret de fleste arbeidsplasser i Norge. Mange er permitterte eller har mistet jobben. Kontorbedriftene har i stor grad holdt hjulene i gang ved å la ansatte jobbe hjemmefra, men det er ingen varig løsning. Kontorleieprisene i Oslo vil synke noe fremover, men fallet blir antagelig ikke like stort som mange kanskje tror.

KATEGORIER: Analyse

Les mer