RSS header - this is hidden

Market Update April 2019

Skrevet av Marianne Johannessen Dato: 10.apr.2019

Analyseteamet i Malling & co er ute med en ny og kortfattet markedsoppdatering for næringseiendomsmarkedet, der de blant annet har sett på utviklingen i leieprisene for kontor i randsonen av Oslo.

Markedsoppdateringen tar for seg følgende:

  • De siste makroøkonomiske tallene for Norge
  • Nøkkeltall som yield, leiepriser, ledighet og renter
  • Siste registrerte leieavtaler i kontormarkedet og ledighet 
  • Kommentarer til investeringsmarkedet og siste transaksjonseksempler

TTL_3006

Månedens tema er: Økende leiepriser i randsonen av Oslo

De forventer at leieprisveksten vil smitte over fra sentrum og utover i kontorklyngene i randsonen med nærhet til knutepunkt i 2019. Mindre ledighet, begrensninger på tilbudssiden av gode prosjekter, samt utflating av yielder er noen av argumentene vi trekker frem.

Market Update April 2019

Analyseteamet i Malling & co utgir halvårlige markedsrapporter som er en regelmessig oppdatering på utviklingen i markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen og Stavangerregionen. I tillegg til den seneste markedsutviklingen, kommenteres forventet utvikling i markedet for det kommende halvåret.  

Kategori: Market Update

SKREVET AV


Marianne Johannessen

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 15 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.