RSS header - this is hidden

Ny e-bok for investeringer innen næringseiendom

Skrevet av Marianne Johannessen Dato: 11.jul.2022

Eiendom er den eldste investeringsformen vi har og er i dag verdens største aktivaklasse. Investering i eiendom defineres som en investorers plassering av kapital i eiendom, hvor hensikten er å bruke den enten til egen bolig eller som en kapitalplassering.

Eiendom kan deles opp i to overordnede kategorier, boligeiendom og næringseiendom. Næringseiendom er en spennende aktivaklasse med mange muligheter tilpasset den enkelte investors avkastningskrav og risikoappetitt.

I denne guiden vil du blant annet få en innføring i næringseiendom som aktivaklasse, vi skal belyse fordeler ved å investere i næringseiendom, se på ulike finansieringsalternativer, samt gi en beskrivelse av hvordan vi i Malling & Co Investments
arbeider med eiendomsinvesteringer.

I denne guiden vil du finne informasjon om investeringer i næringseiendom.


E-boken vil gi deg innsikt i blant annet:

  • Hva er fordelene ved å investere i eiendom? 
  • Hva kjennetegner eiendom som aktivaklasse? 
  • Hvordan lykkes med eiendomsinvesteringer?
  • Referanseprosjekter
  • Hvordan finansieres næringseiendom?

New call-to-action

 


Malling-Investments--TTL_1775

Malling & Co Investments

Malling & Co Investments er en del av Eiendomshuset Malling & Co, og vi tilbyr tjenester innen tilrettelegging av eiendomsprosjekter, kjøpsrådgivning, kapitalforvaltning og asset management. Selskapet bistår investorer med kjøp av næringseiendom innen alle segmenter, og investerer i både kontantstrømseiendom og utviklingsprosjekter.

Kategori: Investment

SKREVET AV


Marianne Johannessen

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.