RSS header - this is hidden

Market Update September

Skrevet av Haakon Ødegaard Dato: 16.sep.2019

Analyseavdelingen i Malling & Co er ute med en ny kortfattet markedsoppdatering for næringseiendomsmarkedet, der vi blant annet har sett på utviklingen i leieprisene, ledigheten og etterspørselen. Vi har sett at etterspørselen etter kontor er noe lavere enn tidligere, og at signeringsvolumet påvirkes av en økende andel tilbydere av kontor som tjeneste. I transaksjonsmarkedet er etterspørselen fra investorer fremdeles svært god og alt tyder på enda et sterkt halvår.

Vi diskuterer også effekten en potensiell resesjon og lave renter vil ha på yielder. Lave renter og svake leieprisutsikter påvirker eiendomspriser i motsatte retninger. Vi konkluderer med at renteeffekten vil vinne og at vi vil se lavere yield-nivåer i fremtiden.

DOWNLOAD MARKET UPDATE

Analyseteamet i Malling & Co utgir halvårlige markedsrapporter som er en regelmessig oppdatering på utviklingen i markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen og Stavangerregionen. I tillegg til den seneste markedsutviklingen, kommenteres forventet utvikling i markedet for det kommende halvåret.

Besøk vårt digitale kunnskaps-bibliotek 

Tidligere har vi laget e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • Leietakertilfredshet
  • Valg av kontorlokaler

Klikk her for å komme til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Klikk her for å komme til våre markedsrapporter og ferske analyser av markedet

Kategori: Analyse, Market Update

SKREVET AV


Haakon Ødegaard

Haakon har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført AFA-studiet ved NHH. Haakon har jobbet med næringseiendom siden 2010 og er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co