RSS header - this is hidden

Markedsoppdatering for januar 2019

Skrevet av Haakon Ødegaard Dato: 17.jan.2019

Vi er ute med en ny kortfattet markedsoppdatering for næringseiendomsmarkedet, der vi blant annet har talt opp transaksjonsvolumet for 2018 til 89 milliarder kroner, som er noe høyere enn 2017-volumet.

Videre har vi oppdatert og utdypet vår prognose for kontorleiepriser 2019 i Stor-Oslo. Med lav arealledighet og fortsatt lav nybygging kommende år, så tror vi at kontorleieprisene vil fortsette å stige. Leieprisveksten ventes å smitte utover i randsonen både i øst og vest, som frem til nå har hatt enn vesentlig svakere leieprisutvikling enn man har sett i Oslo Sentrum siste året.

Last ned

Kategori: Market Update

SKREVET AV


Haakon Ødegaard

Haakon har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført AFA-studiet ved NHH. Haakon har jobbet med næringseiendom siden 2010 og er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co