RSS header - this is hidden

Malling & Co videreutdanner vaktmesterne for å møte fremtidens bygg

Skrevet av Marianne Johannessen Dato: 06.jan.2023

For å sikre høy kvalitet på våre tjenester, og kunne håndtere høyteknologiske bygg på en god måte har vi satt kompetanseutvikling i system. 

Endrede kundekrav, lovendringer og stadig mer teknologidrevet eiendommer krever at vi endrer vår måte å drifte byggene på framover, innleder Daglig leder Malling & Co Eiendomsdrift, Tom Erik Eie.

Tom Erik Eie

 

- Det er viktig for oss å sikre at våre vaktmestere har de beste forutsetninger for å lykkes i sitt arbeid. Gjennom videreutdanningen vil deres allerede  solide kompetanse forsterkes. -Tom Erik Eie

 

Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesterfaget

- Vaktmesterrollen har blitt betydelig mer profesjonalisert de senere årene, da det stadig stilles strengere krav til energieffektive bygg, rapportering og tekniske ferdigheter. Tiden der man så på vaktmesteren som en som holder orden og rydder, er over. Vaktmestere i dag spiller en viktig rolle for å legge til rette for at byggets leietakere trives. Ta for eksempel byggets inneklima: Det har direkte påvirkning på leietakernes produktivitet, sier lektor ved Fagskolen i Vestfold, Vidar Luth-Hanssen

Vidar Luth-Hanssen2
Vidar Luth-Hanssen har over 20 års erfaring innen drift av næringsbygg.

Malling & Co vil tilby samtlige av sine vaktmestere tilbud om videreutdanning. Etter endt utdanning og bestått fagprøve vil vaktmesterne få den beskyttede tittelen Byggdrifter.

- At Malling & Co er opptatt av videreutdannelse viser for meg at de er «på ballen» og ønsker å yte den beste servicen ovenfor sine kunder, sier Luth-Hanssen.

Vil komme Malling & Co sine kunder til gode

Vaktmesterne vil kurses i temaer som energi, automatisering, kommunikasjon, VVS (ventilasjon, varme og sanitær) og sikkerhet.

- Evnen til å se byggets helhet står sentralt i utdanningen. Hvis man eksempelvis endrer noe for én del av bygget vil det kunne ha innvirkning på andre deler av bygget. Det er særlig dette helhetsperspektivet vi forsøker å lære bort, sier Vidar Luth-Hanssen. 

Vidar Luth-Hanssen
Vidar Luth-Hanssen har tro på en praktisk tilnærming til utdannelsen (illustrasjonsfoto).

Utdanningen kombinerer både nett- og klasseromsundervisning. Når vaktmesterne har gått gjennom utdanningen vil de ha en teoretisk eksamen, deretter avholdes fagprøven.

- Dette utdanningsløpet er først og fremst styrt etter praksis. Vi begrunner praksisen med teori, ikke omvendt - som er den tradisjonelle måten å lære på. Jeg har stor tro på dette, da vaktmesterne knytter teori til egne praktiske erfaringer. Det har mye å si for læringsutbytte, avslutter Luth-Hanssen.

LES OGSÅ: Hvorfor Malling & Co er det naturlige valget for forvaltning av dine eiendommer

LES OGSÅ: God eiendomsforvaltning er et suksesskriterie for Meet Ullevaal

Malling & Co har laget et veiledningsdokument som gir nyttige tips for hvordan man får fornøyde og langsiktige leietakere - klikk på knappen under for å laste ned.

Last ned e-bok om eiendomsforvaltning fra Malling & Co

Kategori: Forvaltning

SKREVET AV


Marianne Johannessen

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.